Gabinet psychologa szkolnego czynny jest w godz.:

mgr Magdalena Stanisławska

Poniedziałek: 7:30 - 11:30
Wtorek: 12:30 - 15:30
Środa:  -----------------
Czwartek: -----------------
Piątek: 12:30 - 15:30

 

Zadania i obowiązki psychologa szkolnego określają m.in.

 • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Na podstawie aktualnych przepisów prawa oświatowego do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należą:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnych i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Dodatkowo psycholog szkolny zajmuje się:

 1. prowadzi konsultacje i spotkania indywidualne z uczniami i ich rodzicami;
 2. współtworzy i wdraża programy wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne wspomagające kształtowanie osobowości młodego człowieka;
 3. współpracuje z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m. in.:  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Łomży, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Mops- em,  Gops-ami, policją, kuratorami sądowymi, poradniami zdrowia psychicznego,  prokuraturą;
 4. na bieżąco konsultuje wszystkie sprawy związane z edukacją i wychowaniem uczniów w ZSMiO nr 5 w Łomży z dyrekcją szkoły;
 5. współpracuje z pedagogami szkolnymi, pielęgniarką szkolną, biblioteką, Radą Pedagogiczną, dyrekcją szkoły w bieżących sprawach.
Na górę

Używamy pliki cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję ciasteczka z tej strony.