Informator

 dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych

 Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 w Łomży

 ul. Przykoszarowa 22

 na rok szkolny 2017/2018

strona internetowa: www.zsmio.pl

poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.Kierunki kształcenia

 

Technikum Nr 5 kształci w zawodach:

 • technik elektryk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechatronik
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik ochrony środowiska
 • technik technologii drewna
 • technik geodeta

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODACH - BROSZURA

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 kształci w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 • kierowca mechanik
 • stolarz
 • cieśla - dekarz

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODACH - BROSZURA 

 

II. Warunki i kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych ZSMiO Nr 5

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

    

 

III.Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05 - 23.06.2017 r. do godz. 15:00

do 20.07.2017 r. godz. 15:00

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w Lp.1. po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym,o którym mowa w Lp.1.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej o których mowa w art.20h ust.4 ustawy1 22.05 - 31.05.2017 r. do godz. 15:00 21.07.2017 r. do godz. 15:00
4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art.20just.1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art.7b ust.1c ustawy1 22.05 - 31.05.2017 r. do godz. 15:00 21.07.2017 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.4 ustawy1 02.06.2017 r. o godz. 12:00 24.07.2017 r. o godz. 12:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art.20j ust.1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art.7b ust.1c ustawy1 02.06.2017 r. o godz. 12:00 24.07.2017 r. o godz. 12:00
7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23.06 - 26.06.2017 r. do godz. 15:00 X
8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i do branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy1 do 27.06.2017r. do 25.07.2017 r.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.07.2017 r. o godz. 10:00 16.08.2017 r. o godz. 10:00
10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 14.07.2017 r. godz. 15:00 17.08.2017 r. do godz. 15:00
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.07.2017 r. o godz. 12:00 18.08.2017 r. o godz. 12:00
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 17.07.2017 r. do godz. 15:00 18.08.2017 r. do godz. 15:00

 

1- art.149 ust.4, art.155 ust.4, art.165 ust.3 ustawy zdnia14 grudnia2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów  http://nabor.pcss.pl

Należy podanie wydrukować i podpisać.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania  z elektronicznej strony naboru lub w sekretariacie szkoły)
 2. Dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 3. Dla uczniów technikum  i zsz: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie. Po skierowanie na badania należy zgłosić się do sekretariatu szkoły. Bezpłatne (maks. 3 badania) można wykonać w Szpitali Wojewódzkim w Łomży lub w dawnym Eskulapie oraz Zakładzie "Bona". Zgodnie z terminami rekrutacji.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach z egzaminu (zgodnie z terminami rekrutacji)
 5. Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2016/2017
 6. Zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

IV. Dzień otwartej szkoły” – 26 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00.

Zapraszamy

ePUAP

dziennik

Przewodnik turystyczny

przewodnik turystyczny

Wirtualny spacer po szkole

wycieczka

Partnerzy

logo pti cisco-logo

logo-ecdl CIAA big 2

logo lomzynskie24logo Radio-Nadzieja rgb Logo Magneti Marelli

MOJEFINANSEDLASZKOLY

santech.png

Na górę

Używamy pliki cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję ciasteczka z tej strony.